Mindfulness Työhyvinvoinnissa

Mindfulness – Työhyvinvoinnissa

Työelämän vaatimukset ovat koventuneet viime vuosikymmeninä huomattavasti. Hyvinvointimme koostuu useista eri tekijöistä. Tärkeänä osana oman hyvinvoinnin kehittämisessä on oman itsensä kuuntelu. Mindfulness taitojen avulla kehitämme kykyä kuunnella itseämme ja tulla tietoisemmaksi itsestämme.  Tietoisuustaitojen avulla on myös mahdollisuus saada uusia näkökulmia ja toimintamalleja omaan työhömme ja arkeemme. Mindfulness -harjoitteiden vaikutuksia on tutkittu aivojen kuvantamistutkimuksella ja useiden tutkimusten mukaan tietoisuustaitojen kehittyminen vaikuttaa aivokuoren rakenteeseen, aivojen sähköiseen toimintaan sekä automaattiseen hermostoon

 Mindfulness tuo työelämään mm;

 • Rentoutta ja vuorovaikutustaitojen paranemista
 • Parempaa ja pitkäjänteisempää keskittymiskykyä
 • Kasvavaa myötätuntoa ja ystävällisyyttä itseä ja työympäristöä kohtaan
 • Lisääntyvää elämäniloa, luovuutta ja kykyä ylläpitää tasapainoa
 • Oppia tunnistamaan rutinoituneet tavat ja kykyä muuttaa niitä
 • Parantunut oman stressin tunnistaminen ja siitä palautuminen
 • On tutkitusti terveyteen myönteisesti vaikuttava tekijä

Mindfulness – Työhyvinvoinnissa 4 tapaamiskerran ohjelma työyhteisölle

Tapaamiskertojen aikana;

 • Tutustumme viimeisimpään tutkimustietoon mindfulnessista
 • Tutustumme kuinka mindfulness lisää keskittymiskykyä, kokonaisvaltaista hyvinvointia ja muita työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
 • Tutustumme levollisempaan tapaan suhtautua kiireeseen ja stressiin
 • Saat linkit sähköpostiisi, jokaisen tapaamiskerran keskeisiin harjoituksiin, joiden avulla voit harjoittaa mindfulnessia itsenäisesti
 • Ohjelmaan kuuluvat myös työpäivän aikana tehtävät vapaamuotoiset harjoitteet. Jokainen vie käytäntöön itse valitsemiaan ja omaan tilanteeseensa sopivia harjoitteita, jotka auttavat mindfulness taitojen hyödyntämistä
 • Ohjaaja, ryhmä ja sparrausparisi tukevat sinua

Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, joiden avulla löydät tapoja kehittää mindfulness taitoja työssäsi;

1. Tapaamiskerta; Mindfulness uusi tapa työskennellä ja johtaa itseään

2. Tapaamiskerta; Kuinka saan parhaan esiin itsestäni

3. Tapaamiskerta; Tietoinen itsensä johtaminen

4. Tapaamiskerta; Tunneäly, itsemyötätunto ja vuorovaikutustaidot

Mindfulness- Tietoisuustaito luennot tyhy, tyky päiviin 

Aihealueena esim;  

 • Huomion tietoinen suuntaminen – keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta
 • Kiireestä läsnäoloon
 • Stressi ja päivittäisen palautumisen taito – virkeänä töistä kotiin
 • Tunnetaidot työssä  – työpaikan ilmapiiri, luottamus ja yhteistyö, ystävällisyys ja myötätunto, motivaation lähteet
 • Mindfulness taitajan hyvinvointi ja onnistumismalli

Olenkin pitänyt useissa työyhteisöissä luentoja, tyhy-, tyky- ja virkistyspäiviä sekä 4 tapaamiskerran mindfulness valmennuksia (kertojen määrän voi myös suunnitella yhdessä työyhteisön kanssa). Mm. Yrjö ja Hanna OyTampereella, Hämeenkyrön päiväkotien henkilökunnille, Marata-alan opettajille, Euran kunnan ruokapalveluhenkilöstölle, Suomen sairaalatukulle jne., olen ollut myös mukana Sataedun EU:n työhyvinvointi projektihankkeessa.

Kysythän tarjousta työyhteisöllesi!

%d bloggaajaa tykkää tästä: